Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Πατήστε [Κατανοώ] για να αποδεχθείτε τα cookies και να μεταβείτε απευθείας στον Ιστότοπο, ή μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies στα προγράμματά σας περιήγησης στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να πατήσετε [Ανακαλύψτε περισσότερα] για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
Ανακαλύψτε περισσότερα |   |  Κατανοώ

PointWrite Pen - PW01

Περισσότεροι Χρήστες, Περισσότερες Ιδέες

Η τεχνολογία BenQ PointWrite™ επιτρέπει τη συνεργασία πολλαπλών γραφίδων, επιτρέποντας την ταυτόχρονη συνεισφορά από μέχρι και 4 μαθητές. Με αυτόματη βαθμονόμηση 1 δευτερολέπτου και γρήγορο χρόνο απόκρισης στο γράψιμο, η γραφίδα PointWrite™ της BenQ είναι εύχρηστη και εξασφαλίζει μία εξαιρετικά ομαλή εμπειρία γραψίματος χωρίς διακοπές.